RODO

PAŃSTWA DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY W OPARCIU O ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z 27.04.2016 TZW. RODO

1. RODO to unijne przepisy tworzące system ochrony Państwa danych osobowych przed dostępem do nich osób niepowołanych. Celem RODO jest ochrona informacji o Państwie (np. imienia i nazwiska, adresu korespondencji, numeru telefonu, ilości i wartości dokonanych transakcji) przed ujawnieniem ich komukolwiek.

2. Państwa dane osobowe otrzymaliśmy poprzez złożenie zamówienia i zawarcie z nami umowy kupna - sprzedaży biżuterii. Dane udostępniliście nam Państwo poprzez kontakt telefoniczny z naszym konsultantem.

3. Administratorem Państwa danych osobowych jest i10 OÜ z siedzibą: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Roosikrantsi tn 2-1104, 10119.

4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane firmom kurierskim, księgowym, informatycznym, prawniczym, rozpatrującym reklamacje i obsługującym systemy płatności. Odbywa się to tylko na podstawie zawartej umowy i tylko zgodnie z udzielanymi przez nas wytycznymi takiej firmie. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na terytorium Polski i Węgier, a poza tym nie będą one przekazywane do innych krajów.

6. Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe jedynie na podstawie:

- wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie tych danych osobowych w znanym Państwu celu;

- wykonując dla Państwa umowę kupna - sprzedaży;

- przed zawarciem umowy kupna - sprzedaży na wyraźne Państwa żądanie celem poznania naszej oferty lub złożenia zamówienia;

- w celu ochrony Państwa najbardziej istotnych, żywotnych interesów;

- w związku z wykonaniem obowiązku jakie nakłada na nas prawo;

- w celu realizacji naszych prawnych interesów np. polegających na dochodzeniu roszczeń. 

7. Państwa dane osobowe są przetwarzane (tj. zbierane, utrwalane, przechowywane, opracowywane, usuwane i udostępniane upoważnionym przez nas osobom) w celu:

- ustalenia potrzeb zakupowych;

- kontynuowania realizacji sprzedaży na Państwa rzecz – archiwizacja danych osobowych;

- realizacji wszelkich Państwa reklamacji zakupionych towarów;

- otrzymywania od nas informacji o nowej biżuterii, przy czym możliwe jest to tylko za wyraźną Państwa zgodą wyrażoną na piśmie;

- marketingowych i handlowych, przy czym możliwe jest to tylko za wyraźną Państwa zgodą wyrażoną na piśmie;

- ustalenia i dochodzenia roszczeń, a także obrony przed roszczeniami wynikającymi z wykonania sprzedaży na Państwa rzecz.

8. Mają Państwo prawo w zakresie swoich danych osobowych do:

- dostępu do nich, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora (chyba, że nie jest to możliwe z uwagi na aktualność roszczeń Państwa albo administratora danych osobowych), ich usunięcia (chyba, że nie jest to możliwe z uwagi na aktualność roszczeń Państwa albo administratora danych osobowych), wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza Państwa prawa.

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany bez jakiegokolwiek udziału człowieka.

10. Dane osobowe Państwa będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy kupna - sprzedaży, a także po ustaniu umowy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa:

- przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z takiej umowy gdy należy ustalić i dochodzić takie roszczenia albo bronić przed nimi,

- przez okres roku od dnia zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody w przypadku danych zbieranych do celów marketingowych lub handlowych,

- przez okres wymagany dla realizacji obowiązków prawnych np. 5 lat przechowywania dokumentów rachunkowych.

11. W sprawie Państwa danych osobowych można kontaktować się z administratorem danych osobowych poprzez adres mail: info@klejnottv.pl.

12. Skargę na nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wnieść na piśmie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Proszę jednak pamiętać, że zwracając się do nas będziemy zawsze pamiętać o należytej realizacji Państwa praw.